Nieuws

Leefmilieu
In 2017 was er een stijging van 6,1% van de omzet van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de milieusector. De intermediaire kosten van goederen en diensten zijn gestegen (9,2%), wat...
Landbouw & Visserij
Volgens de voorlopige productieraming van de landbouwteelten voor 2019 zijn er voor de meeste akkerbouwgewassen grote productiestijgingen ten opzichte van 2018. Dit komt vooral doordat 2018 een slecht jaar was...
Leefmilieu
In 2017 was er een stijging van 9,1% van de totale uitgaven van de winningsindustrie en de verwerkende industrie voor milieubescherming ten opzichte van 2016. De lopende uitgaven van de...
Over Statbel
Tot en met zondag 5 januari 2020 kan je als leerkracht in de tweede of derde graad secundair onderwijs, in België, je teams inschrijven voor de Europese Statistiekolympiade. Je schrijft...
Bevolking
Er werden 38.921 verklaringen van wettelijke samenwoning gemeld, dit is vrij stabiel ten opzichte van 2017 (-0,3%). Het aantal beëindigingen van wettelijke samenwoning stijgt daarentegen: +4,4% ten opzichte van 2017....
Bevolking
Het aantal echtscheidingen blijft stabiel: 23.135 in 2018, +0,3% ten opzichte van 2017. De duur van het huwelijk voor de echtscheiding verandert nauwelijks, met 15 jaar. Als we de cijfers...
Bevolking
Het aantal verweduwingen blijft stabiel (+0,2% ten opzichte van 2017). De duur van het huwelijk voordat er verweduwing optreedt verandert nauwelijks, met 48,4 jaar. Weduwen zijn nog steeds in de...
Bevolking
In 2018 werden 45.059 huwelijken voltrokken, dit is een lichte stijging van 1,7% ten opzichte van het jaar ervoor. De lichte stijging van het aantal huwelijken in ons land is...
Landbouw & Visserij
In augustus is de hoeveelheid vis die aangevoerd werd door Belgische schepen en die verkocht werd in Belgische havens, gestegen tot 1.181 ton. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar...
Bevolking
In 2018 werden 45.059 huwelijken voltrokken, dit is een lichte stijging van 1,7% ten opzichte van het jaar ervoor. Er werden 38.921 verklaringen van wettelijke samenwoning gemeld, dit is vrij...