Nieuws

Mobiliteit
Verkeersongevallen en slachtoffers 2018 In 2018 werden er 38.455 verkeersongevallen geteld met in totaal 49.354 slachtoffers, waaronder 45.114 lichtgewonden, 3.636 zwaargewonden en 604 personen die om het leven kwamen binnen...
Werk & Opleiding
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de belangrijkste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor het eerste kwartaal van 2019: 69,8% van de 20- tot en met 64-jarigen is...
Landbouw & Visserij
In 2018 heeft de biologische landbouw in België verder opgang gemaakt. Zo is het aantal bedrijven dat bioproducten produceert met 7,2% gestegen in Wallonië en met 9,8% in Vlaanderen ten...
Ondernemingen
Waarde van de industriële productie in euro volgens de hoofdactiviteit van de vestiging 2019 (januari-april). Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de NACE, de CPA en de Prodcom-lijst 2019...
Landbouw & Visserij
In februari is de hoeveelheid vis die aangevoerd werd door Belgische schepen en die verkocht werd in Belgische havens, gedaald tot 1.133 ton. De aanvoer aan schol daalde tot 216...
Consumptieprijzen
De totale medische index voor 2019 bedroeg 112,12 voor een eenpersoonskamer, 105,36 voor een twee- en meerpersoonskamer, 112,00 voor ambulante zorg en 133,65 voor tandzorg.
Ondernemingen
Eind april 2019 telde ons land 990.613 actieve btw-plichtige ondernemingen, 3,7% meer dan een jaar eerder. In april 2019 bedroeg het aantal nieuwe ondernemingen 10.714, wat een stijging van 8,6%...
Conjunctuurindicatoren
In het eerste kwartaal van 2019 zijn de afzetprijzen in de dienstensector met 1,8 % gestegen ten opzichte van het zelfde kwartaal van het vorige jaar. De sectoren met de...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële omzet-index vertoont in april 2019 een stijging van 1,3% ten opzichte van maart 2019. De werkdaggezuiverde index vertoont een stijging van 8,2% ten opzichte van april 2018....
Conjunctuurindicatoren
In mei 2019 , vergeleken met de voorgaande maand, is de afzetprijsindex voor de totale industrie zonder bouw gedaald met 0,1%. Een uitsplitsing van dat cijfer tussen energie en de...