Nieuws

Ondernemingen
In 2019 ontving 24,6% van de ondernemingen van 10 werknemers en meer bestellingen die via een website of via ‘apps’ werden doorgegeven. Van deze ondernemingen ontving 98% bestellingen die afkomstig...
Consumptieprijzen
De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in november 0,4% ten opzichte van 0,2% in oktober. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in november...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid vertoont in oktober 2019 een daling van 0,3% ten opzichte van september 2019. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een daling van 2,6% ten opzichte van...
Landbouw & Visserij
Statbel 1 , het Belgische statistiekbureau, heeft de eerste ramingen van het inkomen van de landbouwers voor het jaar 2019 aan de Europese Commissie (Eurostat) gecommuniceerd. Na een jaar 2018...
Conjunctuurindicatoren
De totale loonkost per gewerkt uur neemt op jaarbasis toe met 2,6%. De loonkost stijgt met 3,6% het sterkst in de NACE sectie J (Informatie en communicatie). De NACE sectie...
Werk & Opleiding
Een voltijds tewerkgestelde werknemer verdiende in België in 2017 gemiddeld 3.558 euro bruto per maand, een stijging met 15% in vergelijking met 2010 (3.103 bruto per maand). Dat blijkt uit...
Leefmilieu
Na een jarenlange dalende trend is de productie van gemeentelijk afval tijdens de laatste vier jaar gestabiliseerd en bedroeg 413 kg/inwoner in 2018. 35% van de 4.698.489 ton ingezameld afval...
Landbouw & Visserij
In de maand oktober 2019 worden enkele trends bevestigd. De afzetprijsindex voor aardappelen blijft half zo laag als in dezelfde periode vorig jaar. De appelprijzen blijven stabiel ten opzichte van...
Werk & Opleiding
Belgische cijfers van de vacatures in het derde kwartaal 2019 In het derde kwartaal 2019 waren er 140.900 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 139.000 in het tweede kwartaal 2019. Dat...
Bevolking
In september 2019 hebben 3.475 personen de Belgische nationaliteit verworven. De voornaamste herkomstlanden van mensen die in september Belg werden zijn Marokko, Roemenië, Afghanistan, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Deze...