Nieuws

Landbouw & Visserij
In de maand oktober 2019 worden enkele trends bevestigd. De afzetprijsindex voor aardappelen blijft half zo laag als in dezelfde periode vorig jaar. De appelprijzen blijven stabiel ten opzichte van...
Werk & Opleiding
Belgische cijfers van de vacatures in het derde kwartaal 2019 In het derde kwartaal 2019 waren er 140.900 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 139.000 in het tweede kwartaal 2019. Dat...
Bevolking
In september 2019 hebben 3.475 personen de Belgische nationaliteit verworven. De voornaamste herkomstlanden van mensen die in september Belg werden zijn Marokko, Roemenië, Afghanistan, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Deze...
Ondernemingen
De demografie van ondernemingen levert informatie over de activiteit, de tewerkstelling en de rechtsvorm van bedrijven actief in België. Ondernemingen worden opgebouwd uit juridische eenheden voor dewelke een economische activiteit...
Conjunctuurindicatoren
De afzetprijsindex in de bouwnijverheid steeg met 0,4% in het derde kwartaal 2019 ten opzichte van het vorige kwartaal. De jaarlijkse inflatie bedroeg 2,3%.
Werk & Opleiding
3 december, Internationale Dag voor Personen met een Handicap Eén vierde (24%) van de 15-tot 64-jarigen in België die ernstige hinder ondervinden door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen, heeft een...
Ondernemingen
Waarde van de industriële productie in euro volgens de hoofdactiviteit van de vestiging 2019 (januari - september). Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de NACE, de CPA en de...
Ondernemingen
Eind september 2019 telde ons land 1.001.700 actieve btw-plichtige ondernemingen, 3,7% meer dan een jaar eerder. In september 2019 bedroeg het aantal nieuwe ondernemingen 6.065, wat een stijging van 6,7%...
Conjunctuurindicatoren
Deze tabel geeft de indexcijfers van de omzet weer in een aantal door Eurostat gespecifieerde sectoren: de groothandel en een aantal diensten zoals vervoer, horeca, ICT, reclame en marktonderzoek. De...
Ondernemingen
De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het derde kwartaal van 2019 317,5 miljard euro, een stijging met...