Nieuws

Werk & Opleiding
Een voltijds tewerkgestelde werknemer verdiende in België in 2017 gemiddeld 3.558 euro bruto per maand, een stijging met 15% in vergelijking met 2010 (3.103 bruto per maand). Dat blijkt uit...
Leefmilieu
Na een jarenlange dalende trend is de productie van gemeentelijk afval tijdens de laatste vier jaar gestabiliseerd en bedroeg 413 kg/inwoner in 2018. 35% van de 4.698.489 ton ingezameld afval...
Landbouw & Visserij
In de maand oktober 2019 worden enkele trends bevestigd. De afzetprijsindex voor aardappelen blijft half zo laag als in dezelfde periode vorig jaar. De appelprijzen blijven stabiel ten opzichte van...
Werk & Opleiding
Belgische cijfers van de vacatures in het derde kwartaal 2019 In het derde kwartaal 2019 waren er 140.900 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 139.000 in het tweede kwartaal 2019. Dat...
Bevolking
In september 2019 hebben 3.475 personen de Belgische nationaliteit verworven. De voornaamste herkomstlanden van mensen die in september Belg werden zijn Marokko, Roemenië, Afghanistan, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Deze...
Ondernemingen
De demografie van ondernemingen levert informatie over de activiteit, de tewerkstelling en de rechtsvorm van bedrijven actief in België. Ondernemingen worden opgebouwd uit juridische eenheden voor dewelke een economische activiteit...
Conjunctuurindicatoren
De afzetprijsindex in de bouwnijverheid steeg met 0,4% in het derde kwartaal 2019 ten opzichte van het vorige kwartaal. De jaarlijkse inflatie bedroeg 2,3%.
Werk & Opleiding
3 december, Internationale Dag voor Personen met een Handicap Eén vierde (24%) van de 15-tot 64-jarigen in België die ernstige hinder ondervinden door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen, heeft een...
Ondernemingen
Waarde van de industriële productie in euro volgens de hoofdactiviteit van de vestiging 2019 (januari - september). Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de NACE, de CPA en de...
Ondernemingen
Eind september 2019 telde ons land 1.001.700 actieve btw-plichtige ondernemingen, 3,7% meer dan een jaar eerder. In september 2019 bedroeg het aantal nieuwe ondernemingen 6.065, wat een stijging van 6,7%...