Nieuws

Ondernemingen
Gedurende de maand november 2019 gingen in België in totaal 745 bedrijven failliet. Deze faillissementen leidden tot het verlies van 1.368 arbeidsplaatsen: 754 voltijdse banen, 308 deeltijdse banen en 306...
Landbouw & Visserij
In oktober 2019 werden 76.223 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 994.984 stuks, het aantal geslachte kippen 26.862.786. In 2018 werden maandelijks 26,51 miljoen dieren geslacht. Dat meldt Statbel,...
Conjunctuurindicatoren
In oktober 2019 kende het volume van de verkopen in de kleinhandel met uitzondering van de brandstoffen een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar. Voor...
Bouwen & Wonen
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de Belgische woningprijzen voor het derde kwartaal 2019. De belangrijkste resultaten: De Belgische mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedroeg 215.000...
Ondernemingen
In het eerste semester van 2019 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 26,8 miljard euro.
Werk & Opleiding
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de belangrijkste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor het derde kwartaal van 2019. Na een heel sterk tweede kwartaal waarin de werkgelegenheidsgraad...
Landbouw & Visserij
Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft een bevoorradingsbalans opgesteld voor de belangrijkste diersoorten voor de jaren 2010 tot 2018. Die balans wijst op een verschil in de evolutie van het binnenlands...
Ondernemingen
In 2019 ontving 24,6% van de ondernemingen van 10 werknemers en meer bestellingen die via een website of via ‘apps’ werden doorgegeven. Van deze ondernemingen ontving 98% bestellingen die afkomstig...
Consumptieprijzen
De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in november 0,4% ten opzichte van 0,2% in oktober. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in november...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid vertoont in oktober 2019 een daling van 0,3% ten opzichte van september 2019. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een daling van 2,6% ten opzichte van...