Nieuws

Bouwen & Wonen
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot mei 2020. Evolutie op jaarbasis Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 5 maanden van 2020...
Conjunctuurindicatoren
In juni 2020 hadden de exitmaatregelen uit de lockdown een positief effect op de seizoensgezuiverde industriële omzetindex, die met 3,9% gestegen is ten opzichte van mei 2020. De werkdaggezuiverde index...
Consumptieprijzen
Consumptieprijsindex van augustus 2020 De inflatie stijgt van 0,73% naar 0,82% in augustus. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,07 punt of 0,06%. De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van...
Ondernemingen
De lockdownmaatregelen met betrekking tot COVID-19 hebben een aanzienlijke impact gehad op het aantal overnachtingen in vakantieverblijven van mei 2020: sinds 18 maart 2020 waren alle logies behalve de hotels...
Consumptieprijzen
De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in juli 1,7% ten opzichte van 0,2% in juni. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in juli...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid vertoont in juni 2020 een stijging van 2,2% ten opzichte van mei 2020. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een daling van 1,5% ten opzichte van...
Conjunctuurindicatoren
In juli 2020 werden 484 bedrijven failliet verklaard in België. De faillissementen die in juli werden geregistreerd, leidden tot 1.061 verloren banen: 568 voltijdse banen, 311 deeltijdse banen en 182...
DataLab
Licht herstel van de werkgelegenheid Als Belgisch statistiekbureau wil Statbel de impact van de Covid-19-crisis op de arbeidsmarkt mee in kaart brengen door snelle, indicatieve cijfers ter beschikking te stellen....
Landbouw & Visserij
In juli 2020 werden 65.300 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 941.986 stuks, het aantal geslachte kippen 25.379.072. De resultaten voor de maand juli 2020 zijn voorlopig.
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële productie-index vertoont in juni 2020 een daling van 1,4% ten opzichte van mei 2020. De werkdaggezuiverde industriële productie-index vertoont een daling van 10,4% ten opzichte van juni...