Zeer lichte stijging van de levensverwachting in 2017

Bevolking
Levensverwachting in 2017
  • In 2017 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 83,7 jaar voor vrouwen en 79,0 jaar voor mannen. Voor de hele bevolking bedroeg de levensverwachting bij de geboorte 81,4 jaar.
  • Ten opzichte van 2016 is er sprake van een stijging van 0,1 jaar voor beide geslachten samen.
  • In Vlaanderen (82,2 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in Brussel (81,2 jaar) en in Wallonië (79,8 jaar).
  • De toename is het grootst in Wallonië met een stijging van 82 dagen (+0,22 jaar) voor beide geslachten, van 102 dagen (+0,28 jaar) voor mannen en van 59 dagen (+0,16 jaar) voor vrouwen.

De nieuwe sterftetafels die gepubliceerd werden door Statbel, het Belgische statistiekbureau, tonen in 2017 een lichte toename van de levensverwachting bij de geboorte, die boven 81 jaar blijft.

Life_expect_nl.png

Op nationaal niveau toont de jaarlijkse sterftetafel dat enkel mannen een toename van de levensverwachting bij de geboorte kennen met een stijging van 79 dagen (+0,22 jaar), terwijl vrouwen een zeer lichte terugval kennen (-8 dagen ; -0,02 jaar). De kloof tussen mannen en vrouwen neemt hierdoor opnieuw af en bedraagt voortaan 4,7 jaar. Deze lichte terugval bij de vrouwen is niet zichtbaar in de driejaarlijkse tafel 2015-2017 en er worden overal stijgingen waargenomen, ook al zijn ze zeer licht en in ieder geval kleiner dan de gemiddelde jaarlijkse stijgingen van de laatste 20 jaar : +0,15 jaar voor mannen, +0,06 jaar voor vrouwen en +0,9 jaar voor beide geslachten samen.

Op gewestelijk niveau kende Wallonië de grootste stijging in levensverwachting met een toename van 82 dagen (+0,22 jaar). De stijging in Vlaanderen blijft beperkt tot 18 dagen (+0,05 jaar) maar de levensverwachting in dit gewest is nog altijd het hoogst met 82,23 jaar. Een lichte daling werd waargenomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-10 dagen, -0,03 jaar), maar met een levensverwachting bij de geboorte die het nationale gemiddelde benadert: 81,17 jaar. Het verschil tussen de twee uitersten in Vlaanderen en Wallonië wordt deze keer een beetje kleiner: 2,4 jaar tegenover 2,6 jaar in 2016.

Met de driejaarlijkse sterftetafels 2015-2017 kunnen we de evolutie op provinciaal niveau volgen. Vlaams-Brabant heeft nog altijd de beste gezondheidstoestand (82,48 jaar) gevolgd door Limburg (82,40 jaar), West-Vlaanderen (82,00 jaar) en Antwerpen (81,97 jaar). De provincies Luxemburg (79,83 jaar), Luik (79,64 jaar), Namen (79,42 jaar) en Henegouwen (78,85 jaar) bevinden zich gevoelig onder het nationale gemiddelde (81,17 jaar). Op dit niveau hebben de vrouwen van Vlaams-Brabant de langste gemiddelde levensverwachting (84,79 jaar) en de mannen van Henegouwen de kortste (75,87 jaar).