Wijzigingen van de NIS-codes van de gemeenten en bestuurlijke arrondissementen vanaf 1 januari 2019

Over Statbel
Wijzigingen van de NIS-codes van de gemeenten en bestuurlijke arrondissementen vanaf 1 januari 2019

De NIS-code is een numerieke code, uitgewerkt door Statbel, het Belgische statistiekbureau, die aan elke bestuurlijke eenheid wordt toegekend om de geografische referentie van de geproduceerde statistieken te vergemakkelijken.

De NIS-code is een reeks van vijf tekens:

  • Het eerste teken duidt het nummer van de provincie aan.
  • Het tweede vermeldt het nummer van het bestuurlijke arrondissement.
  • De laatste drie bepalen de unieke code van de gemeente in het arrondissement.

Er werden verschillende wijzigingen aangebracht aan de bestuurlijke arrondissementen van de provincie Henegouwen. Bovendien zullen er verschillende gemeenten van het Vlaams Gewest fusioneren op 1 januari 2019. Deze wijzigingen hebben in totaal betrekking op 26 huidige gemeenten, onderverdeeld in negen bestuurlijke arrondissementen.

Naar aanleiding van deze wijzigingen heeft Statbel de NIS-codes van de gemeenten en bestuurlijke arrondissementen aangepast.

Enerzijds leidt de fusie van twee gemeenten tot de oprichting van een nieuwe bestuurlijke eenheid die logischerwijs een nieuwe NIS-code ontvangt. Anderzijds is de codificatie van de bestuurlijke eenheden van meet af aan bedoeld als een hiërarchische codificatie die het mogelijk maakt de code van het bestuurlijk arrondissement en de provincie (met uitzondering van Vlaams-Brabant en Waals-Brabant sinds de splitsing van de provincie Brabant) te genereren uit de gemeentecode en zo de statistische verwerking te vergemakkelijken. Dus zal een gemeente die van arrondissement verandert, een nieuwe code ontvangen die de code van haar nieuwe arrondissement genereert.

Aangezien de delen van gemeenten en statistische sectoren niet worden beïnvloed door fusies of veranderingen van bestuurlijke arrondissementen, werden hun codes niet gewijzigd. Dit vergemakkelijkt vergelijkingen met vorige statistieken (het is niet mogelijk om eenvoudigweg de nieuwe gemeenschappelijke code voor de eerste vijf posities te gebruiken, omdat dit door fusies tot duplicaten zou leiden). Geografische bestanden en statistische tabellen zullen, naast het veld met de statistische sectorcode, een veld met de NIS-code van de gemeente bevatten.

De lijst van de gemeenten waarop deze wijzigingen betrekking hebben en de vanaf 2019 te gebruiken NIS-codes zijn te vinden op:

https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/methodologie/classificaties/geografie

Deze wijzigingen hebben uiteraard gevolgen voor de resultaten die Statbel publiceert voor de bestuurlijke arrondissementen en gemeenten. Vanaf 1 januari 2019 zullen de resultaten dus gepubliceerd worden volgens de nieuwe NIS-codes.

Concreet betekent dit dat de gepubliceerde resultaten rekening zullen houden met de wijziging in de samenstelling van de bestuurlijke arrondissementen van Henegouwen en de fusie van enkele Vlaamse gemeenten. Er zal dus een breuk zijn met de eerder gepubliceerde resultaten omdat enerzijds de samenstelling van sommige bestuurlijke arrondissementen niet meer hetzelfde zal zijn en er anderzijds geen resultaten meer zullen zijn voor de gemeenten die verdwijnen na hun fusie met een andere gemeente. Om een betere vergelijkbaarheid van de resultaten in de tijd mogelijk te maken, zal Statbel voor sommige historische reeksen de gegevens van voorgaande jaren herberekenen volgens de nieuwe bestuurlijke uitsplitsing.

Deze wijzigingen zullen ook worden opgenomen in de nomenclatuur van de territoriale eenheden voor de statistiek NUTS 2019, die Eurostat vanaf 2021 zal gebruiken voor de publicatie van de Europese statistieken.