Werkgelegenheid vooral in de dienstensector

Werk & Opleiding
1mei

In 2017 stelde de sector van de commerciële diensten (tertiaire sector) 42% van de personen met een job tewerk. De non-profitsector (quartaire sector) is de tweede op het vlak van werkgelegenheid en telde 37% van de werkende personen.

Meer dan de helft van de werkende vrouwen (53%) heeft een job in de non-profitsector. Mannen vinden we het vaakst terug in de tertiaire sector (45%).

20% van de werkende bevolking werkt in de industrie (secundaire sector): respectievelijk 31% en 9% van de actieve mannen en vrouwen.

Ten slotte stelt de primaire sector (landbouw en mijnbouw) slechts een procent van de werkende bevolking tewerk.