Voorlopige geboortecijfers wijzen op een herstel in 2021

Bevolking
Voorlopige geboortecijfers wijzen op een herstel in 2021

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert een overzicht van de voorlopige geboortecijfers voor het jaar 2021. De publicatie bevat voorlopige geboortecijfers tot op het niveau van het arrondissement. De eerste cijfers tonen een stijging in het Vlaamse Gewest, een herstel in het Waalse Gewest en een lichte daling in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ten opzichte van de periode 2017-2019.

In deze publicatie wordt het geboortecijfer voor 2021 vergeleken met het gemiddelde geboortecijfer voor de periode 2017-2019. Er werd geen rekening gehouden met de evolutie van het aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd, noch met de bevolkingsstructuur. Verder wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen wat de impact hiervan is op het geboortecijfer. Met deze voorlopige cijfers kunnen we nog geen duidelijke vaststellingen maken, al geven ze wel een ruw idee over de evolutie van het geboortecijfer. Een meer gedetailleerdere analyse zal mogelijk zijn wanneer de definitieve geboortecijfers berekend worden. Daarvoor is het wachten op de publicatie van de bevolkingscijfers op 1 januari 2022, die in juni 2022 zullen worden gepubliceerd.

2021 telt evenveel geboorten als het gemiddelde 2017-2019

In 2021 werden er voorlopig iets meer dan 118.100 geboorten geregistreerd. Dat zijn zo’n 4.400 geboorten meer dan in 2020, al werd dat jaar gekenmerkt door een zeer laag geboortecijfer. Het aantal geregistreerde geboorten in 2021 ligt in lijn met het gemiddeld aantal geboorten in de periode 2017-2019.

Vlaanderen compenseert, Wallonië herneemt en Brussel daalt

Achter de algemene geboortecijfers gaan grote regionale verschillen schuil.

In het Vlaamse Gewest werden ongeveer 65.800 geboorten geregistreerd. Dat zijn er een 3.000-tal meer dan in 2020 en zo’n 1.700 meer als het gemiddeld aantal geboorten in 2017-2019. In Vlaanderen lijkt het geboortecijfer dus niet enkel te herstellen, maar zelfs het lage aantal geboorten in 2020 te compenseren.

Er werden iets meer dan 36.700 geboorten geregistreerd in Wallonië. Dat zijn er ongeveer 1.600 meer dan in 2020, maar het cijfer ligt wel in lijn van het gemiddeld geboortecijfer in de periode 2017-2019. In het Waalse Gewest lijkt dus sprake te zijn van een herstel in het geboortecijfer.

Tot slot werden in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest iets minder dan 15.600 geboorten geregistreerd. Als enige gewest daalt het aantal geboorten met zo’n 300 in Brussel, in vergelijking met 2020. In Brussel lijkt het aantal geboorten in 2021 zich dus niet te herstellen, maar verder te dalen.

  2017 2018 2019 Gemiddelde 2017-2019 2020 2021
België 119.102 117.800 117.103 118.002 113.739 118.142
Vlaams Gewest 64.501 64.336 63.721 64.186 62.798 65.843
Waals Gewest 36.892 36.087 36.528 36.502 35.094 36.735
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17.709 17.377 16.854 17.313 15.847 15.564

Grote variatie doorheen het jaar

Net zoals vorig jaar, werden ook dit jaar grote verschillen tussen de maanden opgemerkt. Eind 2020 (oktober-december) werden zeer lage geboortecijfers teruggevonden in vergelijking met het gemiddelde geboortecijfer in de periode 2017-2019 (tussen de -6,3% en -9,3%), deze trend lijkt zich door te zetten in januari 2021 (-12,2%). Deze periode valt ongeveer 9 maanden na de eerste lockdown.

Een eerste voorzichtig herstel in de geboortecijfers werd gezien in maart (+5,3%) en april (+2,1%) 2021, ongeveer 9 maand na de eerste versoepelingen. Het herstel lijkt zich pas duidelijk door te zetten in de laatste 4 maanden van 2021 met vooral een sterke stijging in september (+6,5%) en december (+4,1%) en een matigere stijging in oktober (+1,4%) en november (+2,8%).

  2017 2018 2019 Gemiddelde 2017-2019 2020 2021
Januari 9.843 9.766 9.946 9.852 9.668 8.652
Februari 9.189 8.618 8.784 8.864 8.684 8.680
Maart 9.639 9.626 9.247 9.504 9.687 10.007
April 9.480 9.434 9.574 9.496 9.493 9.700
Mei 10.178 10.203 9.973 10.118 9.581 9.608
Juni 9.874 10.007 9.847 9.909 9.752 9.966
Juli 10.297 10.594 10.763 10.551 10.413 10.533
Augustus 10.725 10.555 10.241 10.507 9.769 10.340
September 10.206 9.879 9.936 10.007 9.706 10.661
Oktober 10.403 10.230 10.130 10.254 9.608 10.401
November 9.464 9.429 9.334 9.409 8.733 9.673
December 9.804 9.459 9.328 9.530 8.645 9.921
Totaal 119.102 117.800 117.103 118.002 113.739 118.142