Vlaanderen doet het aantal huwelijken in België stijgen

Bevolking
Vlaanderen doet het aantal huwelijken in België stijgen

In 2018 werden 45.059 huwelijken voltrokken, dit is een lichte stijging van 1,7% ten opzichte van het jaar ervoor. Er werden 38.921 verklaringen van wettelijke samenwoning gemeld, dit is vrij stabiel ten opzichte van 2017 (-0,3%).

Het aantal echtscheidingen blijft ook stabiel: 23.135 in 2018, +0,3% ten opzichte van 2017. Hetzelfde geldt voor het aantal verweduwingen (+0,2% ten opzichte van 2017). Het aantal beëindigingen van wettelijke samenwoning neemt dan weer toe (+4,4%).

  • De duur van het huwelijk voor de echtscheiding of voordat er verweduwing optreedt verandert nauwelijks, met respectievelijk 15 en 48,4 jaar.
  • De gemiddelde duur van wettelijke samenwoning is licht gestegen van 4,3 jaar in 2017 tot 4,6 jaar het jaar daarop.
  • Het huwelijk blijft de belangrijkste oorzaak van de stopzetting van wettelijke samenwoning.
  • De zomermaanden zijn opnieuw populair om in het huwelijksbootje te stappen: 53,9% van de huwelijken vindt plaats tijdens deze periode. Er is daarentegen geen seizoensgebonden voorkeur voor wettelijke samenwoning.
  • Weduwen zijn nog steeds in de meerderheid in vergelijking met weduwnaars.

De lichte stijging van het aantal huwelijken in ons land is toe te schrijven aan Vlaanderen. In Vlaanderen is het aantal huwelijken het sterkst gestegen (+2,1% ten opzichte van 2017). In de andere twee gewesten is de evolutie stabiel: +0,4% in Wallonië en -0,6% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het aantal echtscheidingen evolueert nauwelijks. Het aantal beëindigingen van wettelijke samenwoning stijgt daarentegen: +4,4% ten opzichte van 2017.

De meeste koppels worden gevormd rond de leeftijd van 30 jaar

In 2018 is het nog steeds rond de leeftijd van dertig jaar dat ongehuwden voor het eerst wettelijk gaan samenwonen, gemiddeld op 31,4 jaar voor de eerste samenwonende en 29,4 jaar voor de tweede. Ongehuwden huwen iets later, namelijk als ze 33 jaar zijn voor de eerste echtgenoot en 30,7 jaar voor de tweede echtgenoot. Het leeftijdsverschil binnen het koppel blijft stabiel: het bedraagt 2 jaar voor wettelijk samenwonenden en 2,4 jaar voor echtgenoten.

Stijging of daling?

Als we de cijfers in verband brengen met de cohorte van huwelijken waaruit ze afkomstig zijn, merken we dat het echtscheidingscijfer[1] constant blijft: minder dan één huwelijk op twee eindigt met een echtscheiding. Wat de verweduwingen betreft, is er geen noemenswaardige evolutie, aangezien iets meer dan een op de twee huwelijken eindigt met het overlijden van een van de echtgenoten.

Gerelateerde cijfers


[1] Het conjunctureel echtscheidingscijfer of de som van de specifieke echtscheidingen geeft het aantal echtscheidingen weer in een fictieve cohorte van 1000 huwelijken waarvan de echtscheidingspercentages bij gelijk welke duur van het huwelijk gelijk zouden zijn aan de percentages die in het beschouwde jaar werden waargenomen.