Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2018

Bouwen & Wonen
Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2018
  • Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedroeg 2,5% in het vierde kwartaal 2018 zoals tijdens het vorige kwartaal.[1]
  • De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 2,9%.
  • De vastgoedprijsindex daalde met 0,5% in het vierde kwartaal 2018 in vergelijking met het vorige kwartaal.

STATBEL, het Belgische statistiekbureau, berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving.

In het vierde kwartaal 2018 bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 2,5% en blijft het onveranderd ten opzichte van het vorige kwartaal. De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 2,9%. De vastgoedprijsindex bedraagt 110,34 punten (2015=100), tegenover 110,93 punten in het vorige kwartaal en daalt zo met 0,5% in vergelijking met het derde kwartaal 2018.

HPI_Q42018_1nl.png

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van de woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven.

De index meet dus de zuivere prijsevolutie zonder tussenkomst van kwalitatieve veranderingen. Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed.

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten: nieuwe woningen en bestaande woningen. In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 1,5% en 2,8% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 20,1% en 79,9% voor het jaar 2018.

HPI_Q42018_2nl.png

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Gezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden in het vierde kwartaal 2018 slechts op donderdag 11 april 2019 publiceert, is het derde kwartaal 2018 het meest recente om mee te kunnen vergelijken. België liet in het derde kwartaal 2018 een inflatie van 2,5% optekenen, een daling in vergelijking met 3,9% in het tweede kwartaal. Nederland liet in het derde kwartaal 2018 een inflatie van 10,2% optekenen, een stijging vergeleken met de 9,2% in het tweede kwartaal. In Frankrijk bedroeg de inflatie in het tweede en derde kwartaal 2,8%. Voor Duitsland bedroeg de inflatie 5,4% in het derde kwartaal 2018, een stijging ten opzichte van de 4,9% in het tweede kwartaal 2018. In de gehele eurozone daalde de inflatie van 4,4% in het tweede kwartaal 2018 tot 4,3% in het derde kwartaal 2018.

HPI_Q42018_3nl.png


[1] De cijfers van de laatste twee kwartalen worden als voorlopig beschouwd en kunnen herzien worden tijdens latere publicaties.