Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2017

Bouwen & Wonen
Residentiële vastgoedprijsindex

Vierde trimester 2017

  • Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedroeg 3,7% in het vierde kwartaal van 2017 en blijft ongewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal.[1]
  • De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt ook 3,7%.
  • De vastgoedprijsindex daalde met 0,4% in het vierde kwartaal van 2017 in vergelijking met het vorige kwartaal.

Statbel, het Belgische statistiekbureau, berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving (zie documentatie voor gedetailleerde informatie over de gebruikte methodologie).

In het vierde kwartaal van 2017 bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 3,7%, zoals in het vorige kwartaal. De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt ook 3,7%. De vastgoedprijsindex bedraagt 107,78 punten (2015=100), tegenover 108,18 punten in het vorige kwartaal. De Belgische vastgoedprijsindex daalde in het vierde kwartaal van 2017 met 0,4% ten opzichte van het vorige kwartaal.

HPI_Q4_1.png

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven.

De index meet dus de zuivere prijsevolutie zonder tussenkomst van kwalitatieve veranderingen. Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed. Meer informatie over de gebruikte methodologie is terug te vinden op pagina 5 van dit persbericht.

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten (nieuwe woningen en bestaande woningen). In het vierde kwartaal van 2017 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 4,9% en 3,3% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 24,2% en 75,8% voor het jaar 2017.

HPI_Q4_2.png

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Gezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden in het vierde kwartaal van 2017 slechts op 11 april 2018 publiceert, is het derde kwartaal 2017 het meest recente om mee te kunnen vergelijken. In België bedroeg de inflatie 3,7% in het derde kwartaal van 2017 tegenover 2,9% in het vorige kwartaal. Nederland liet in het derde kwartaal een inflatie van 10,2% optekenen, een stijging vergeleken met de 7,4% in het tweede kwartaal. Frankrijk liet in het derde kwartaal een inflatie van 3,9% optekenen, een stijging vergeleken met de 3,2% in het tweede kwartaal. In Duitsland bedroeg de inflatie 3,6% in het derde kwartaal van 2017 tegenover 3,8% in het tweede kwartaal 2017. In de gehele eurozone steeg de inflatie van 3,7% in het tweede kwartaal van 2017 tot 4,1% in het derde kwartaal.

HPI_Q4_3.png

[1]De cijfers van het lopende jaar worden als voorlopig beschouwd en kunnen herzien worden tijdens de verdere publicaties.