Vastgoedprijsindex – 3e kwartaal 2020

Bouwen & Wonen
Vastgoedprijsindex – 3e kwartaal 2020
  • Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedroeg 3,1% in het derde kwartaal 2020 tegenover 4,5% in het vorige kwartaal.[1]
  • De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 4,0%.
  • De vastgoedprijsindex steeg in het derde kwartaal 2020 met 2,2% ten opzichte van het vorige kwartaal.

STATBEL, het Belgische statistiekbureau, berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving.

In het derde kwartaal 2020 bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 3,1% tegenover 4,5% in het vorige kwartaal. De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 4,0%. De vastgoedprijsindex bedraagt 119,56 punten (2015=100), tegenover 117,04 punten in het vorige kwartaal en stijgt met 2,2% in vergelijking met het tweede kwartaal 2020.

HPI_Q32020_1nl

 

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van de woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven.

De index meet dus de zuivere prijsevolutie zonder tussenkomst van kwalitatieve veranderingen. Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed.

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten: nieuwe woningen en bestaande woningen. In het derde kwartaal 2020 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 0,3% en 4,1% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 24,5% en 75,5% voor het jaar 2020.

HPI_Q32020_2nl

 

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Aangezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden van het derde kwartaal 2020 pas op 14 januari 2021 publiceert, is het tweede kwartaal 2020  het meest recente om mee te kunnen vergelijken. In België bedroeg de inflatie 4,5% in het tweede kwartaal 2020 tegenover 3,5% in het eerste kwartaal 2020. In Nederland bedroeg de inflatie 7,1% in het tweede kwartaal 2020 tegenover 6,3% in het eerste kwartaal 2020. Frankrijk liet een inflatie van 5,5% optekenen, een stijging in vergelijking met de 4,9% in het eerste kwartaal 2020. In Duitsland bedroeg de inflatie 6,6% in het tweede kwartaal 2020, een daling in vergelijking met de 7,1% van het kwartaal ervoor. In de gehele eurozone daalt de inflatie van 5,2% in het eerste kwartaal 2020 tot 4,7% in het tweede kwartaal 2020.

HPI_Q32020_3nl

 


[1] De cijfers van de laatste twee kwartalen worden als voorlopig beschouwd en kunnen herzien worden tijdens verdere publicaties.