Vastgoedprijsindex – 3e kwartaal 2018

Bouwen & Wonen
Vastgoedprijsindex – 3e kwartaal 2018
  • Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedroeg 2,6% in het derde kwartaal 2018 tegenover 3.9% in het vorige kwartaal.[1]
  • De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 3,1%.
  • De vastgoedprijsindex steeg in het derde kwartaal 2018 met 2,1% ten opzichte van het vorige kwartaal.

Statbel, het Belgische statistiekbureau, berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving.

In het derde kwartaal 2018 bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 2,6% tegenover 3,9% in het vorige kwartaal. De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 3,1%. De vastgoedprijsindex bedraagt 110,99 punten (2015=100), tegenover 108,73 punten in het vorige kwartaal en stijgt met 2,1% in vergelijking met het tweede kwartaal 2018.

HPI_Q32018_1nl.png

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van de woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven. De index meet dus de zuivere prijsevolutie zonder tussenkomst van kwalitatieve veranderingen. Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed. Meer informatie over de gebruikte methodologie is terug te vinden op pagina 5 van dit persbericht.

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten: nieuwe woningen en bestaande woningen. In het derde kwartaal 2018 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 4,0% en 2,2% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 20,1% en 79,9% voor het jaar 2018.

HPI_Q32018_2nl.png

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Aangezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden in het derde kwartaal 2018 slechts op 18 januari 2018 publiceert, is het tweede kwartaal 2018 het meest recente om mee te kunnen vergelijken. In België bedroeg de inflatie 3,9% in het tweede kwartaal 2018 tegenover 2,5% in het vorige kwartaal. Nederland tekende een inflatie van 9,3% op in de eerste twee kwartalen van 2018. In Frankrijk bedroeg de inflatie 2,8% in het tweede kwartaal, of een lichte daling ten opzichte van de 2,9% in het eerste kwartaal 2018. In Duitsland bedroeg de inflatie 4,7% in het tweede kwartaal 2018, of een daling ten opzichte van de 5,5% in het eerste kwartaal 2018. In de gehele eurozone daalde de inflatie van 4,5% in het eerste kwartaal 2018 tot 4,3% in het tweede kwartaal 2018.

HPI_Q32018_3nl.png


[1] De cijfers van de laatste twee kwartalen worden als voorlopig beschouwd en kunnen herzien worden tijdens verdere publicaties.