Vastgoedprijsindex – 1ste kwartaal 2023

Bouwen & Wonen
Vastgoedprijsindex – 1ste kwartaal 2023
  • Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedroeg 4,8% in het eerste kwartaal 2023 zoals tijdens het vorige kwartaal[1]. 
  • De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 5,2% In het eerste kwartaal 2023.
  • De vastgoedprijsindex steeg in het eerste kwartaal 2023 met 1,5% ten opzichte van het vorige kwartaal.

STATBEL, het Belgische statistiekbureau, berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving.

In het eerste kwartaal van 2023 bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 4,8%, zoals in het vorige kwartaal. De gemiddelde inflatie bedraagt 5,2% in het eerste kwartaal 2023. De vastgoedprijsindex bedraagt 137,83 punten (2015=100), tegenover 135,79 punten in het vorige kwartaal en stijgt met 1,5% ten opzichte van het vierde kwartaal 2022.

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van de woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven. De index meet dus de zuivere prijsevolutie zonder tussenkomst van kwalitatieve veranderingen. Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed.

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten: nieuwe woningen en bestaande woningen. In het eerste kwartaal 2023 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 7,8% en 4,0% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 23,4% en 76,6% voor het jaar 2023.

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Gezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden in het eerste kwartaal 2023 slechts op 5 juli 2023 publiceert, is het vierde kwartaal van 2022 het meest recente om mee te kunnen vergelijken. In België bedroeg de inflatie 4,8% in het vierde kwartaal 2022 tegenover 5,3% in het derde kwartaal 2022. Nederland liet in het vierde kwartaal 2022 een inflatie van 5,3% optekenen, een sterke daling vergeleken met de inflatie van 12,1% in het derde kwartaal van 2022. Frankrijk laat in het vierde kwartaal 2022 een inflatie van 4,9% optekenen, een daling in vergelijking met de 6,5% in het derde kwartaal 2022. In Duitsland bedroeg de inflatie -3,6% in het vierde kwartaal 2022, een sterke daling in vergelijking met de 4,3% van het kwartaal ervoor. De inflatie voor de eurozone als geheel daalde sterk van 6,6% in het vorige kwartaal naar 2,9% in het vierde kwartaal 2022.


[1] De cijfers van de laatste twee kwartalen worden als voorlopig beschouwd en kunnen herzien worden tijdens verdere publicaties.