Vastgoedprijsindex – 1ste kwartaal 2020

Bouwen & Wonen
Vastgoedprijsindex – 1ste kwartaal 2020
  • Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedroeg 3,6% in het eerste kwartaal 2020 tegenover 4,8% in het vorige kwartaal[1].
  • De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 4,0%.
  • De vastgoedprijsindex daalde met 0,1% in het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van het vorige kwartaal.

STATBEL, het Belgische statistiekbureau, berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving.

In het eerste kwartaal 2020 bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 3,6% tegenover 4,8% in het vorige kwartaal. De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 4,0%. De vastgoedprijsindex bedraagt 115,50 punten (2015=100), tegenover 115,61 punten in het vorige kwartaal en daalt zo met 0,1% ten opzichte van het vierde kwartaal 2019.

HPI_Q12020_1nl

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van de woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven.
De index meet dus de zuivere prijsevolutie zonder tussenkomst van kwalitatieve veranderingen. Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed.

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten: nieuwe woningen en bestaande woningen. In het eerste kwartaal 2020 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 5,6% en 2,9% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 24,5% en 75,5% voor het jaar 2020.

HPI_Q12020_2nl

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Aangezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden in het eerste kwartaal 2020 slechts op woensdag 8 juli 2020 publiceert, is het vierde kwartaal 2019 het meest recente kwartaal om mee te kunnen vergelijken. In België bedroeg de inflatie 4,8% in het vierde kwartaal 2019 ten opzichte van 4,5% in het derde kwartaal 2019. Nederland tekende een inflatie van 6,3% op in de laatste twee kwartalen van 2019. Frankrijk liet een inflatie van 3,8% optekenen, een stijging ten opzichte van de 3,3% in het derde kwartaal 2019. In Duitsland bedroeg de inflatie 5,7% in het vierde kwartaal 2019, een stijging ten opzichte van de 4,8% in het voorgaande kwartaal. In de gehele eurozone steeg de inflatie van 4,1% in het derde kwartaal 2019 tot 4,2% in het vierde kwartaal 2019.

HPI_Q12020_3nl


[1] De cijfers van de laatste twee kwartalen worden als voorlopig beschouwd en kunnen herzien worden tijdens verdere publicaties.