Vastgoedprijsindex – 1ste kwartaal 2018

Bouwen & Wonen
Vastgoedprijsindex – 1ste kwartaal 2018
  • Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedroeg 2,5% in het eerste kwartaal 2018 tegenover 3.5% in het vorige kwartaal.[1]
  • De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 3,2%.
  • De vastgoedprijsindex blijft ongewijzigd in het eerste kwartaal 2018 ten opzichte van het vorige kwartaal.

Statbel, het Belgische statistiekbureau, berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving (zie documentatie voor gedetailleerde informatie over de gebruikte methodologie).

In het eerste kwartaal 2018 bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 2,5% tegenover 3,5% in het vorige kwartaal.  De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 3,2%. De vastgoedprijsindex bedraagt 107,63 punten (2015=100), zoals in het vorige kwartaal.

HPI_Q12018_1nl.png

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van de woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven.

De index meet dus de zuivere prijsevolutie zonder tussenkomst van kwalitatieve veranderingen. Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed. Meer informatie over de gebruikte methodologie is terug te vinden op de pagina documentatie.  

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten: nieuwe woningen en bestaande woningen. In het eerste kwartaal 2018 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 2,2% en 2,5% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 20,1% en 79,9% voor het jaar 2018.

HPI_Q12018_2nl.png

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Gezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden in het eerste kwartaal 2018 slechts op dinsdag 10 juli 2018 publiceert, is het vierde kwartaal van 2017 het meest recente om mee te kunnen vergelijken. In België bedroeg de inflatie 3,5% in het vierde kwartaal 2017 tegenover 3,7% in het vorige kwartaal. Nederland liet in het vierde kwartaal een inflatie van 8,5% optekenen, een daling vergeleken met de 10,0% in het derde kwartaal. Frankrijk liet in het vierde kwartaal een inflatie van 3,9% optekenen, een stijging vergeleken met de 3,3% in het derde kwartaal. In Duitsland bedroeg de inflatie 3,7% in het vierde kwartaal en bleef ongewijzigd ten opzichte van het derde kwartaal. In de gehele eurozone steeg de inflatie van 4,0% in het derde kwartaal van 2017 tot 4,2% in het vierde kwartaal.

HPI_Q12018_3nl.png

[1]De cijfers van de laatste twee kwartalen worden als voorlopig beschouwd en kunnen herzien worden tijdens verdere publicaties.