Uitgaven van ondernemingen voor milieubescherming in 2016

Leefmilieu
Uitgaven van ondernemingen voor milieubescherming in 2016

In 2016 was er een daling van 7.2% van de totale uitgaven van de winnings- en verwerkende industrie voor milieubescherming ten opzichte van 2015.

De lopende uitgaven van de industrie (de arbeidskosten, de betaling van de huur, het energieverbruik onder andere) voor het milieu is ook gedaald met 5% ten opzichte van 2015.

De totale investering is met bijna 10% gedaald, met vooral een daling van 19.2% van de geïntegreerde investering of de kapitaalbestedingen die bestemd zijn om de (bestaande) technologieën te wijzigen om de hoeveelheid verontreiniging aan de bron te verminderen.