Uitgaven van ondernemingen voor milieubescherming

Leefmilieu
Uitgaven van ondernemingen voor milieubescherming

De totale uitgaven van de winnings- en verwerkende industrie voor milieubescherming overschreden in 2015 voor het eerst de kaap van 1 miljard euro. In 2014 bedroegen ze nog 762,7 miljoen euro. De uitgaven bestaan uit twee componenten: lopende uitgaven en investeringen. De lopende uitgaven namen niet toe (546,4 miljoen euro in 2014, 542,7 miljoen euro in 2015), maar dat was wel het geval voor de investeringen (van 216,3 naar 460,6 miljoen euro).