Toename van de verkopen in de kleinhandel in oktober

Conjunctuurindicatoren
Toename van de verkopen in de kleinhandel in oktober

In oktober 2018 kende het volume van de verkopen in de kleinhandel met uitzondering van de brandstoffen een toename van 1,24% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar.

Voor dezelfde periode werd de grootste stijging geregistreerd bij 'computers, randapparatuur en software; telecommunicatieapparatuur; sportartikelen; spellen en speelgoed; bloemen en planten etc.', namelijk een stijging van 6,64%.

Vanaf maart 2018 worden de indexcijfers uitgedrukt met als referentiejaar 2015=100.

De serie 'voedingsmiddelen, dranken en tabak' voor de deflator van de verkoop en de hoeveelheden werd vanaf februari 2018 herzien.