Toename van de verkopen in de kleinhandel in augustus

Conjunctuurindicatoren
Toename van de verkopen in de kleinhandel in augustus

In augustus 2019 kende het volume van de verkopen in de kleinhandel met uitzondering van de brandstoffen een stijging van 1,7 % in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar.

Voor dezelfde periode werd de grootste stijging geregistreerd in de categorie 'Detailhandel via postorderbedrijven of via internet', namelijk een stijging van 8,5 %.

Vanaf maart 2018 worden de indexcijfers uitgedrukt met als referentiejaar 2015=100.

De serie 'Voeding, dranken en genotmiddelen' voor de deflator van de verkoop en de hoeveelheden werden vanaf februari 2018 herzien.

De serie ‘Detailhandel via postorderbedrijven of via internet’ werd herzien wat betreft de waarde en de hoeveelheden voor januari 2019.