Toename van de verkopen in de kleinhandel in april

Conjunctuurindicatoren
Toename van de verkopen in de kleinhandel in april

In april 2019 kende het volume van de verkopen in de detailhandel met uitzondering van de brandstoffen een stijging van 2,8% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar.

Voor dezelfde periode werd de grootste stijging geregistreerd in de verkoop op afstand, namelijk een stijging van 11,5%.

Vanaf maart 2018 worden de indexcijfers uitgedrukt met als referentiejaar 2015=100.

De serie 'voedingsmiddelen, dranken en tabak' voor de deflator van de verkoop en de hoeveelheden werden vanaf februari 2018 herzien.

De serie ‘verkoop op afstand’ werd herzien wat betreft de waarde en de hoeveelheden voor januari 2019.