Structurele ondernemingsstatistieken - 2018

Ondernemingen
 Structurele ondernemingsstatistieken

De Belgische niet-financiële marktgerichte economie telde in 2018 633.982 ondernemingen en 2.961.184 werkzame personen. 

56 % van alle ondernemingen en 48 % van de werkzame personen zijn terug te vinden in de dienstensector. De handel is de tweede grootste sector zowel qua aantal ondernemingen (22 %) als op het vlak van tewerkstelling (22 %). De industrie is de kleinste sector op vlak van het aantal ondernemingen (5 %) maar niet op vlak van het aantal werkzame personen (19 %).

De jaarlijkse structurele ondernemingsstatistieken beschrijven de structuur, het beleid en de prestaties van de ondernemingen volgens hun economische activiteit. Ze brengen de niet-financiële marktgerichte economie in beeld, meer bepaald de industrie, de bouw, de handel en heel wat dienstenactiviteiten.

De structurele statistieken bevatten vele diverse ondernemingsindicatoren (opbrengsten, aankopen, investeringen, personeelskosten, tewerkstelling, ..) tot op een zeer gedetailleerd niveau. De veelheid aan informatie dient als basis voor het uitstippelen van het Belgisch en Europees economische beleid. Het is een nuttige bron voor onderzoekers en laat bovendien ondernemingen toe hun positie binnen een bepaalde bedrijfstak beter in te schatten.