Stijging van de producentenprijzen voor groenten uit volle grond

Landbouw & Visserij
Stijging van de producentenprijzen voor groenten uit volle grond

Ten opzichte van maart stegen de prijzen van groenten met bijna 13%. Deze stijging is vooral het gevolg van de stijging van de producentenprijzen van groenten uit volle grond. De prijs van prei is met 27,5% gestegen in april en die van witloof met 32,5%. Ook de prijs van alle soorten kool is gestegen.

Bij de dierlijke productie bereikte het indexcijfer van de producentenprijzen voor varkens (levende dieren) in april 122,6 punten, een bevestiging van de reeds in de vorige maand waargenomen stijgende trend. De prijs van soepkippen daalde met 19% ten opzichte van de maand maart, terwijl die van braadkippen met 1,4% gestegen is.