Stijging van de prijzen van tuinbouwproducten

Landbouw & Visserij
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)

Het indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw is gestegen in september, met name onder invloed van de stijging van de gemiddelde afzetprijzen in de tuinbouw. Bovendien is de prijs van bloemkool van 0.53€/stuk in september 2017 gestegen naar 1.73€/stuk in september 2018. De afzetprijsindexen van tomaten en knolselder zijn ook aan het stijgen ten opzichte van de vorige maand en ten opzichte van september 2017, terwijl de gemiddelde afzetprijs van granen licht aan het dalen is (-6% ten opzichte van de maand augustus).