Stijging van de landbouwindexen

Landbouw & Visserij
Stijging van de landbouwindexen

In maart was er een algemene stijging van de inputprijzen. De index van de prijzen van landbouwproductiemiddelen is met 5,8% gestegen ten opzichte van de vorige maand en met 24,5% ten opzichte van maart 2021. In vergelijking met vorig jaar zijn prijsstijgingen voor meststoffen en energie de belangrijkste aanjagers van deze inflatie. Ook de prijzen voor diervoeding zijn hoger dan in maart vorig jaar, met een stijging van 27,6% van de index en een stijging van 9,0% tussen februari en maart 2022.

Ook het globale indexcijfer van de afzetprijzen vertoont een opwaartse tendens. De index voor varkens bereikte 137,9. Deze index had de drempel van 100 (basis=2015) sinds juni 2021 niet meer overschreden.

Ook voor granen liggen de prijzen duidelijk hoger dan in februari, namelijk +39,8% op het indexcijfer.