Stijging van de afzetprijzen voor gevogelte

Landbouw & Visserij
Stijging van de afzetprijzen voor gevogelte

In februari 2019 daalde de afzetprijsindex in de landbouw licht: 109.47 tegenover 112.43 de maand ervoor. Plantaardige producten daalden met 12,2%, terwijl dierlijke producten eerder stabiel bleven (+1.7%), met uitzondering van gevogelte, dat met 11.7% steeg. In navolging van landbouwproducten, daalden ook de afzetprijzen van tuinbouwproducten, voornamelijk bij de productie van witlof, waarvan de prijzen met een derde gedaald zijn.