Stijging met 18% van de waarde van de landbouwsector in 2022

Landbouw & Visserij
Stijging met 18% van de waarde van de landbouwsector in 2022

De landbouweconomische rekeningen van 2022 bevestigen enerzijds de stijging van de productiewaarde van de landbouwsector en anderzijds de stijging van het intermediaire verbruik. Deze stijgingen zijn vooral toe te schrijven aan de waargenomen inflatie in 2022. De waarde van de landbouwsector stijgt met 18,0% ten opzichte van 2021.

De gewassen waarvan de waarde steeg zijn de nijverheidsgewassen (+32,7%), de granen (+21,0%) en de aardappelen (+15,2%), terwijl de waarde van tuinbouwproducten daalde (-6,9% voor groenten en -3,8% voor fruit).

De waarde van de dierlijke productie stijgt dan weer met 34%. De gemaakte kosten zijn in dezelfde mate gestegen als de verkoopopbrengsten, namelijk met 18,8% tussen 2021 en 2022. Stijgende energie- en meststofprijzen zijn de voornaamste oorzaken.