Stijgende verkoop in de detailhandel in maart

Conjunctuurindicatoren
Stijgende verkoop in de detailhandel in maart

In maart 2021 is het volume van de verkopen in de detailhandel met uitzondering van de brandstoffen sterk gestegen met 15,2% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar. Voor dezelfde periode werden de grootste stijgingen opgetekend in ‘detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels’, ‘detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels’, ‘textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels’, en ‘detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels’, met respectievelijke stijgingen van 122%, 70,1%, 62% en 50%.

De grootste dalingen werden waargenomen in 'detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen’ en ‘voedingsmiddelen, dranken en tabak’, met een daling van respectievelijk 3,4% en 2,8%.

Vergelijking met maart 2019

Aangezien de winkels die als niet-essentieel worden beschouwd, gedurende een deel van maart 2020 gesloten waren, kunnen we de huidige resultaten ook vergelijken met die van maart 2019. De grootste stijgingen werden waargenomen in de sectoren ‘detailhandel via postorderbedrijven of via internet’, ‘verkoop, niet in winkels en exclusief markt-en straathandel’ en ‘markt- en straathandel’ met respectievelijke stijgingen van 63,8%, 43% en 31%.

De grootste dalingen werden waargenomen in ‘textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels’ en ‘brandstoffen in gespecialiseerde winkels’ met dalingen van 15,1% en 6,6%.

In maart 2021 is het volume van de verkopen in de detailhandel met uitzondering van de brandstoffen  met 11,6% gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2019.

De indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2015=100.

Sinds januari 2021 en naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen in de sector van de detailhandel gewijzigd. Sommige uitsplitsingen bestaan niet meer en er zijn nieuwe opgesteld. Ook onze methodologie werd herzien. De belangrijkste bron van gegevens is dus de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.