Stijgende verkoop in de detailhandel in januari

Conjunctuurindicatoren
Stijgende verkoop in de detailhandel in januari

In januari 2021 is het volume van de verkopen in de detailhandel met uitzondering van de brandstoffen met 6,7% gestegen in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar. In dezelfde periode werden de grootste stijgingen geregistreerd in de sectoren ‘detailhandel via postorderbedrijven of via internet’, ‘verkoop, niet in winkels en exclusief markt-en straathandel’ en ‘andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels’ met respectievelijke stijgingen van 42,1%, 31,0% en 11,4%. De grootste dalingen werden geregistreerd bij ‘motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels’, ‘voedings-en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels’ en ‘textiel, kleding en schoeisel’ met respectievelijke dalingen van 14,4%, 6,7% en 6,2%. De indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2015=100.

Sinds januari 2021 en naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU)) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen in de sector van de detailhandel gewijzigd. Sommige uitsplitsingen bestaan niet meer en er zijn nieuwe opgesteld. Ook onze methodologie werd herzien. De belangrijkste bron van gegevens is dus de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.