Steeds meer landbouwers vinden geen opvolger

Landbouw & Visserij
Steeds meer landbouwers vinden geen opvolger

Het aantal landbouwbedrijven in België waar het bedrijfshoofd ouder is dan 50 jaar, en geen opvolger heeft, stijgt met 7,5% tussen 2013 en 2016.

Bovendien werken familiale arbeidskrachten steeds meer deeltijds en hebben ze ook vaker een bijkomende job buiten het bedrijf.

Zeker bij de echtgenoten en echtgenotes van landbouwers is er een daling: in 2013 had nog 45% van de landbouwers een meewerkende levenspartner, in 2016 is dat nog 37%.

Ook het totale aantal bedrijven neemt af. België telde in 2016 36.888 landbouwbedrijven. Dat zijn er 2,3% minder dan in 2013.

  2013 2016 Evolutie
Landbouwbedrijven 37.761 36.888 -2%
Landbouwer ouder dan 50 zonder opvolger 9.825 10.561 +7%
Familiale arbeidskrachten:
Landbouwers mannen 27.999 26.636 -5%
Werkt meer dan halftijds 22.910 20.051 -12%
Voltijds 20.327 15.824 -22%
Deeltijds 2.583 4.227 +64%
Werkt minder dan halftijds 5.089 6.585 +29%
Landbouwers vrouwen 4.724 4.436 -6%
Werkt meer dan halftijds 3.326 2.614 -21%
Voltijds 2.667 1.630 -39%
Deeltijds 659 984 +49%
Werkt minder dan halftijds 1.398 1.822 +30%
Echtgeno(o)t(e) van de landbouwer werkt in het bedrijf 14.792 11.588 -22%
Landbouwers met een nevenactiviteit 1.508 3.146 +109%

 

Minder varkens en meer gevogelte: tendens houdt aan

Met respectievelijk 14 en 28 miljoen leg- en slachtkippen was het Belgische pluimveebestand nooit groter dan wat geobserveerd werd in 2016. Tegenover 2015 steeg het bestand met 14%, tegenover 30 jaar geleden met 99%.

Tegelijkertijd blijft de varkensstapel verder dalen en bereikt hij zijn laagste niveau in 30 jaar.

Bij de gewassen stijgt de oppervlakte suikerbieten voor de eerste keer sinds 2011. Ook de aardappeloogst blijft sterk stijgen.

Perenbomen nemen nu 9.500 ha in van de beplante oppervlakte, een stijging met 6% tegenover 2015.

Lees meer....