Statbel: nieuwe naam en nieuwe website voor het Belgische statistiekbureau

Werk & Opleiding
Logo statbel

Vanaf vandaag, 15 januari 2018, publiceert de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie zijn statistieken en cijfers onder een nieuwe identiteit: Statbel. De organisatie is de opvolger van het vroegere Nationaal Instituut voor de Statistiek. Met deze nieuwe naam en dit nieuwe logo wil het Belgische statistiekbureau meer duidelijkheid creëren voor zijn eindgebruikers. Statbel produceert zijn statistieken volgens de Europese richtlijnen die zijn vastgelegd in de Praktijkcode voor de Europese statistiek. Daarbij zijn onafhankelijkheid, objectiviteit, vertrouwen, kwaliteit en toegankelijkheid de kernwaarden. Statbel is een kwaliteitslabel voor openbare statistieken in België.

Samen met de nieuwe naam lanceert Statbel ook een nieuwe website: statbel.fgov.be. Die website moet de officiële cijfers die Statbel publiceert over België, nog toegankelijker maken voor het brede publiek. De nieuwe website en de structuur ervan staan helemaal in functie van de gebruiker. Die moet snel de informatie vinden die zij of hij zoekt, en moet in één oogopslag kunnen zien welke cijfers en statistieken er beschikbaar zijn.

Jean-Marc Delporte, Voorzitter van de FOD Economie en Voorzitter van het Instituut voor de Nationale Rekeningen: "Deze aparte website van de FOD Economie is het antwoord op een aanbeveling van Eurostat dat Statbel over een eigen website dient te beschikken."

Deze nieuwe website en dit nieuwe logo werden ontwikkeld voor de burgers, onderzoekers, beleidsmakers, journalisten en ondernemingen die onze cijfers gebruiken, én voor iedereen die meewerkt aan onze enquêtes”, aldus directeur-generaal Nico Waeyaert. “Het past binnen onze inspanningen om kwaliteitsvolle openbare statistieken op een moderne en klantvriendelijke manier aan te bieden aan al onze gebruikers. Alle informatie op de website is snel en overzichtelijk beschikbaar. We blijven uiteraard deel van de FOD Economie, maar we willen onze objectiviteit en onze professionele onafhankelijkheid nog meer benadrukken. Ook Europa vroeg ons al langer om een nog duidelijkere identiteit aan te nemen als Belgisch statistiekbureau. En die identiteit is er nu.

De nieuwe website van Statbel vind je op statbel.fgov.be

Een opmerking bij onze nieuwe website? Ziet u een fout, of vindt u bepaalde cijfers niet terug? Contacteer ons op statbel@economie.fgov.be