Statbel DataLab

DataLab
Statbel DataLab

Onder de noemer Statbel DataLab publiceert Statbel, het Belgische statistiekbureau, nieuwe statistieken, methoden en gegevensbronnen in beta-versie.

Als Belgisch statistiekbureau ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen we nieuwe bronnen en methoden, tot ze rijp zijn voor de productie van openbare statistieken. De resultaten van dat onderzoek publiceren we onder Statbel DataLab. Deze ruimte staat open voor innovatie en experimenten maar ook voor samenwerking, omdat we de opmerkingen van onze gebruikers willen gebruiken om ons onderzoek te verfijnen.

Met DataLab speelt Statbel in op de nieuwe datarevolutie. Openbare statistieken zijn sinds hun begin in de vroege negentiende eeuw gebaseerd op enquêtes bij burgers en ondernemingen. Vanaf 2000 werden ze systematisch aangevuld en gedeeltelijk vervangen door administratieve gegevens. In het afgelopen decennium werden nieuwe gegevensbronnen onderzocht, in het kort big data genoemd. Op die manier wil Statbel komen tot een geïntegreerd en flexibel systeem van "slimme statistieken” (smart statistics): een combinatie van enquêtes, administratieve gegevens en diverse nieuwe gegevensbronnen.