September 2018: 897 faillissementen

Ondernemingen
September 2018: 897 faillissementen

Gedurende de maand september 2018 gingen in België in totaal 897 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in september bedraagt 1.359; 629 voltijdse werknemers,383 deeltijdse werknemers en 347 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.302, een daling van 6.3% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 14.4%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 0.1%; in de handel was er een daling met 10.6% en in de horeca waren er 13.7% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gedaald met 0.1%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 7.1% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 18.4% en Brussel kent een stijging van 7.7%.