September 2017 : Afzetprijsindex Industrie +1,1%

Conjunctuurindicatoren
September 2017 : Afzetprijsindex Industrie +1,1%

In september 2017 , vergeleken met de voorgaande maand, is de afzetprijsindex voor de totale industrie zonder bouw gestegen met 1,1%. Een uitsplitsing van dat cijfer tussen energie en de rest, geeft een stijging van 3,1% voor energie en een stijging van 0,2% voor de totale industrie zonder energie. Een verdere opsplitsing van de totale industrie zonder energie geeft +0,4% voor intermediaire goederen zonder energie, -0,3% voor investeringsgoederen, -2,8% voor duurzame consumptiegoederen en +0,3% voor niet-duurzame consumptiegoederen.

Als de algemene afzetprijsindex uitgesplitst wordt naargelang de bestemming, dan zien we een stijging van 1,3% op de binnenlandse markt en een stijging van 0,7% op de buitenlandse markt.

In vergelijking met september van het voorgaande jaar, is de afzetprijsindex van de totale industrie zonder bouw gestegen met 6,4%. De afzetprijzen voor de Belgische markt stegen met 7,1%, voor de buitenlandse markt was er een stijging met 3,0%. 

opi_09-2017_nl.png