Residentiële vastgoedprijsindex

Bouwen & Wonen
Residentiële vastgoedprijsindex

Derde trimester 2017

  • Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedroeg 3,9% in het derde kwartaal 2017 tegenover 3,4% in het vorige kwartaal. [1]
  • De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 3,8%.
  • De vastgoedprijsindex steeg in het derde kwartaal 2017 met 3,0% ten opzichte van het vorige kwartaal.

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving (zie documentatie voor gedetailleerde informatie over de gebruikte methodologie).

De waargenomen jaarlijkse inflatie van de vastgoedprijzen bedraagt 3,9% in het derde kwartaal 2017 tegenover 3,4% in het vorige kwartaal. De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 3,8%. De vastgoedprijsindex bedraagt 108,41 punten (2015=100), tegenover 105,25 punten in het vorige kwartaal. De Belgische vastgoedprijsindex steeg in het tweede kwartaal 2017 met 3,0% ten opzichte van het vorige kwartaal.

hpi1_nl.png

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven.

De index meet dus de zuivere prijsevolutie zonder tussenkomst van kwalitatieve veranderingen. Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed. Meer informatie over de gebruikte methodologie is terug te vinden op pagina 5 van dit persbericht.

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten (nieuwe woningen en bestaande woningen). In het derde kwartaal 2017 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 4,9% en 3,6% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 24,2% en 75,8% voor het jaar 2017.

hpi2_nl.png

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Gezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden in het derde kwartaal 2017 slechts op 18 januari 2018 publiceert, is het tweede kwartaal 2017 het meest recente om mee te kunnen vergelijken. In België bedroeg de inflatie 3,4% in het tweede kwartaal 2017 tegenover 5,5% in het vorige kwartaal. Nederland liet in het tweede kwartaal een inflatie van 7,3% optekenen, een stijging vergeleken met de 6,1% in het eerste kwartaal. Frankrijk liet in het tweede kwartaal een inflatie van 3,5% optekenen, een stijging vergeleken met de 2,7% in het eerste kwartaal. In Duitsland bedroeg de inflatie 3,7% in het tweede kwartaal 2017 tegenover 4,8% in het eerste kwartaal 2017. Voor de totale eurozone bleef de inflatie stabiel op 3,8% in het tweede kwartaal 2017.

hpi3_nl.png

[1] De cijfers van het lopende jaar worden als voorlopig beschouwd en kunnen herzien worden in volgende publicaties.