Records op de Belgische arbeidsmarkt in 2018

Werk & Opleiding
Records op de Belgische arbeidsmarkt in 2018

Nieuwe resultaten enquête naar arbeidskrachten België

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor 2018. De belangrijkste resultaten:

  • 2018 is een heel gunstig jaar voor de Belgische arbeidsmarkt: de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren evolueren in positieve zin.
  • 69,7% van de 20- tot en met 64-jarigen is aan het werk.
  • Vooral de werkgelegenheidsgraad van vrouwen stijgt sterk waardoor de kloof met die van mannen afneemt.
  • De werkloosheidsgraad van 15- tot en met 64-jarigen bedraagt 6%.
  • De werkloosheidsgraad van vrouwen ligt 0,7 procentpunten onder die van mannen.
  • Voor het eerst is meer dan de helft van de 55- tot en met 64-jarigen aan het werk.
  • De kloof tussen de werkgelegenheidsgraad van Belgen en die van niet-EU-burgers bedraagt 27,5 procentpunten.

De werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen bedraagt 69,7%

In 2018 heeft 64,5% van de 15- tot en met 64-jarigen een job. Beperken we ons tot de leeftijdsgroep van 20 tot en met 64 jaar dan gaat het om 69,7%. Waar de werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen in het eerste en tweede kwartaal van 2018 nog onder de 70% bleef, bereikte hij in zowel het derde kwartaal (70,1%) als het vierde kwartaal (70,5%) een recordhoogte van meer dan 70%. Daarmee steeg de gemiddelde werkgelegenheidsgraad voor 2018 (69,7%) sterk in vergelijking met 2017, toen het cijfer nog 68,5% bedroeg. Het doel in het kader van de EU2020-strategie is dat tegen 2020 73,2% van de 20- tot en met 64-jarigen een job heeft. Vooral de vrouwelijke werkgelegenheidsgraad stijgt sterk waardoor de kloof met die van mannen verkleint. In die leeftijdsgroep is momenteel 73,9% van de mannen en 65,5% van de vrouwen aan het werk. De werkgelegenheidsgraad stijgt in alle regio’s, maar de verschillen zijn groot: 74,6% van de Vlaamse 20-64-jarigen is aan het werk; in Wallonië bedraagt het percentage 63,7% en in Brussel 61,4%.

De IAB-werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen bedraagt 6%

De werkloosheidsgraad van 15- tot en met 64-jarigen volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (zie tab “Documentatie”) bedraagt 6% in 2018, dit is het laagste jaargemiddelde sinds het begin van de continue enquête in 1999. De werkloosheidsgraad daalt sterk ten opzichte van vorig jaar toen het percentage 7,1 % bedroeg.

De werkloosheidsgraad van vrouwen ligt 0,7 procentpunten onder die van mannen. Het cijfer van de vrouwen bedraagt in 2018 5,6% tegenover 6,3% bij mannen. De kloof tussen beide geslachten is groter geworden in 2018. In 2017 verschilde de werkloosheidsgraad van vrouwen (7,1%) en mannen (7,2%) weinig.

De werkloosheid daalt in alle leeftijdsgroepen. Jongeren (15-24 jaar) hebben met 15,8% de hoogste werkloosheidsgraad. De werkloosheidsgraad van 25-49-jarigen en 50-64-jarigen bedraagt respectievelijk 5,7% en 4%. De werkloosheidsgraad neemt in alle regio’s af maar er blijven grote regionale verschillen. Zo kent Vlaanderen een werkloosheidsgraad van 3,5%. In Wallonië is de werkloosheidsgraad 8,5%, in Brussel 13,4%.

EU2020-indicatoren

Voor het eerst is meer dan de helft van de 55-64-jarigen aan het werk

De Enquête naar de Arbeidskrachten levert basisinfo voor de opvolging van een aantal doelstellingen rond werk en opleiding in het kader van de EU2020-strategie. Zoals hoger gemeld is in 2018 69,7% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. Het hoofddoel is om tegen 2020 73,2% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk te krijgen. Voor de vrouwelijke werkgelegenheidsgraad werd een Belgische nevendoelstelling van 69% vastgelegd. Momenteel is 65,5% van de vrouwen tussen 20 en 64 jaar aan het werk, hetgeen een sterke stijging betekent ten opzichte van 2017 toen het percentage 63,6% bedroeg.

Van alle 55-64-jarigen is 50,3% aan de slag. Het doel om 50% van deze oudere leeftijdsgroep aan het werk te krijgen tegen 2020 is dus in 2018 voor het eerst bereikt. Het percentage steeg met 2 procentpunten ten opzichte van 2017. Er blijven grote verschillen tussen de werkgelegenheidsgraden van 55-59-jarigen en die van 60-64-jarigen. In 2018 is 68,4% van de 55-59-jarigen aan het werk tegenover 30% van de 60-64-jarigen.

De kloof tussen de werkgelegenheidsgraad van Belgen en niet-EU-burgers bedraagt 27,5 procentpunten

Een laatste nevendoelstelling binnen het domein ‘werk’ is het verkleinen van de kloof tussen de werkgelegenheidsgraad van Belgen en niet-EU-burgers tot minder dan 16,5 procentpunten. In 2018 bedraagt deze kloof 27,5 procentpunten. De werkgelegenheidsgraad van Belgen bedraagt 71%, die van niet-EU28-burgers 43,4%. De kloof tussen beide werkgelegenheidsgraden bedroeg in 2017 28,2 procentpunten.