Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)

Ondernemingen
Industriele productie-index: januari-maart 2019

Waarde van de industriële productie in euro volgens de hoofdactiviteit van de vestiging 2019 (januari-maart).

Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de NACE, de CPA en de Prodcom-lijst 2019 (januari-maart).