Productie-indexen in de industrie: juni 2018

Conjunctuurindicatoren
Productie-indexen in de industrie: juni 2018

De seizoensgezuiverde industriele productie-index vertoont in juni 2018 een daling van 2,7% ten opzichte van mei 2018. De werkdaggezuiverde industriele productie-index vertoont een daling van 2,2% ten opzichte van juni 2017.

De resultaten voor de maand juni 2018 zijn voorlopig.

De indexcijfers voor sector C1920 (olieraffinage) worden sinds 2015 herberekend op basis van de variabele "gewerkte uren". Deze wijziging verklaart de herzieningen die zijn waargenomen voor alle aggregaten die deze sector bevatten, in vergelijking met eerder gepubliceerde indexcijfers.

 

Veranderingen vanaf maart 2018

De eerder gepubliceerde industriële productie-indexen hadden 2010 als basisjaar; d.w.z. de gewichten van de verschillende aggregatieniveaus kwamen overeen met waarden berekend voor het jaar 2010. Deze indexen werden gepubliceerd met referentiejaar 2010=100.

In maart 2018 werden deze indexcijfers (sinds 2000) herberekend, waarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden met de aanbevelingen van Eurostat inzake volume-indexcijfers: gewichten die zo dicht mogelijk bij het referentiejaar liggen en een koppeling.

De gebruikte gewichten voor deze index zijn de toegevoegde waarden tegen factorkosten van de structuurenquête bij de ondernemingen.

De indexcijfers vanaf 2013 werden ook herberekend op basis van de microgegevens om bepaalde fouten die in de loop van de tijd werden vastgesteld te corrigeren.

Vanaf maart 2018 vervangt JDemetra+ Demetra+ voor de aanpassing van de brutoreeksen; ook de aanpassingsmodellen werden gewijzigd.

Tot slot worden de indexcijfers uitgedrukt tegenover het referentiejaar 2015=100.

Deze veranderingen verklaren de variatie ten opzichte van eerder gepubliceerde reeksen.