Productie-indexen in de industrie

Conjunctuurindicatoren
Productie-indexen in de industrie

De seizoengezuiverde index van de productie in de industrie vertoont in oktober 2017 een stijging van 2,5% ten opzichte van september 2017 en een stijging van 6,7% ten opzichte van oktober 2016.

De resultaten werden berekend op basis van de PRODCOM enquête.

In bijgevoegd Excel-bestand kan u een overzicht vinden van de indexen per sector. Gegevens voor sector D35.2 (Productie en distributie van gas) zijn bijgewerkt sinds 2011. Revisies zijn ook gemaakt voor de sectoren B08 (Overige winning van delfstoffen) sinds 2013, C10 (Vervaardiging van voedingsmiddelen) en C11(Vervaardiging van dranken) sinds 2012, C25 (Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten), C26 (Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten), C27(Vervaardiging van elektrische apparatuur) en C32(Overige industrie) sinds 2010 en E36 (Winning, behandeling en distributie van water) sinds 2015.