Productie-indexen in de bouwnijverheid januari 2018

Conjunctuurindicatoren
Productie-indexen in de bouwnijverheid

De seizoensgezuiverde productie index in de bouwnijverheid vertoont in januari 2018 een daling van 0,5% ten opzichte van december 2017. De werkdaggezuiverde productie index vertoont een stijging van 13,8% ten opzichte van januari 2017.

Resultaten voor de maand januari 2018 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf maart 2018

De productie-indexen in de bouwsector zijn indexen met een constant gewicht in de tijd. Deze indexen krijgen om de 5 jaar een nieuw basisjaar . De indexen die vroeger werden gepubliceerd (sinds 2000) hadden als basis 2010, dit wil zeggen dat de gewichten van de verschillende aggregatieniveaus overeenkwamen met de waarden berekend voor het jaar 2010. Deze indexen werden gepubliceerd met referentiejaar= 100 in 2010. Vanaf maart 2018 (referentiemaand= januari 2018) zijn de gewichten die gebruikt zullen worden voor de aggregaties de waarden berekend voor het jaar 2015. Deze indexen zullen ook gepubliceerd worden met referentiejaar= 100 in 2015.

De gebruikte gewichten voor deze index zijn de toegevoegde waarden tegen factorkosten van de Structuurenquête bij de Ondernemingen.