Productie in de bouwnijverheid: januari 2019

Conjunctuurindicatoren
Productie in de bouwnijverheid: Januari 2019

De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid vertoont in januari 2019 een daling van 1,6% ten opzichte van december 2018. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een daling van 3,2% ten opzichte van januari 2018.

De resultaten voor de maand januari 2019 zijn voorlopig.

In de vorige publicatie werden de modellen voor seizoenscorrectie herzien om rekening te houden met recentere ontwikkelingen in de reeksen. Deze nieuwe modellen hebben echter de neiging om meer volatiele, seizoensgezuiverde reeksen te produceren dan die verkregen met de oude modellen, wat suggereert dat sommige effecten niet worden gecorrigeerd. We hebben er de voorkeur aan gegeven terug te keren naar de oude modellen (vastgesteld over de periode 2000-2016), terwijl we analyses hebben uitgevoerd die nodig zijn om tot een stabielere modelvorming te komen.