Productie in de bouwnijverheid: december 2020

Conjunctuurindicatoren
Productie in de bouwnijverheid: december 2020

In december 2020 heeft de Covid-19-crisis grote gevolgen gehad voor de productie in de bouwnijverheid. De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid is in december 2020 met 1,6% gedaald ten opzichte van november 2020. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een daling van 13,0% ten opzichte van december 2019.

De resultaten voor de maand december 2020 zijn voorlopig.