Prijsstijging van dierlijke productie

Landbouw & Visserij
Prijsstijging van dierlijke productie

Voor dieren is de afzetprijsindex van mei 2019 met 2,3% gestegen ten opzichte van de index van de vorige maand. Die stijging is vooral te wijten aan de prijsstijging van varkens (+3,7%) en de prijsstijging van runderen (+0.8%). Dit laatste was het gevolg van een prijsstijging van stieren (+1,3%), maar vooral ook van een stijging van de prijzen voor vrouwelijke runderen (+4,4% voor koeien, +3,0% voor vaarzen).

De afzetprijsindex van eieren is dan weer gedaald met 7,3% ten opzichte van de maand april. Die daling heeft zowel betrekking op bruine eieren als op witte eieren.

De prijs van Conférenceperen blijft dalen: in mei 2019 werd slechts 45,3% van de prijs in mei 2018 bereikt. De afzetprijsindex van tomaten is gedaald met meer dan 58% ten opzichte van april 2019.