Overleven van de btw-plichtige ondernemingen

Ondernemingen
Overleving

Over het algemeen en op recurrente basis zijn de overlevingsgraden van btw-plichtige bedrijven in Vlaanderen hoger dan in Brussel en Wallonië. Ze zijn ook hoger voor ondernemingen die personeel in dienst hebben. En hoe hoger de tewerkstelling, hoe hoger de overlevingsgraden.

Ondernemingen die als vennootschap zijn opgericht hebben ook betere overlevingskansen dan ondernemingen die als natuurlijk persoon zijn opgericht.

Sommige activiteitssectoren hebben veel lagere overlevingsgraden op 5 jaar dan gemiddeld. Dit is onder meer het geval voor telecommunicatie, kansspelen en posterijen en koeriers.

Een laag percentage wijst niet noodzakelijk op een slechte "gezondheid" van de sector, maar kan soms gewoon het gevolg zijn van de bijzondere btw-regeling van de betrokken bedrijven. Zo zouden sommige bedrijven bijvoorbeeld voor korte tijd belastingplichtig kunnen worden om btw te kunnen terugvorderen. Deze oprichtingen/schrappingen hebben dan rechtstreeks invloed op de overlevingsgraad op korte termijn.