Overheidsuitgaven voor milieubescherming

Leefmilieu
Evolutie van de overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens soort uitgave

In 2016 hebben overheidsdiensten 3.583,3 miljoen euro uitgegeven voor milieubescherming. Meer dan de helft van dit bedrag wordt gebruikt voor afvalbeheer (56% van het totaal), een uitgave die hoofdzakelijk ten laste is van de lokale besturen. 86% van de uitgaven van overheidsdiensten voor milieubescherming worden besteed aan lopende uitgaven voor 14% van de investeringen.