Overheidsuitgaven voor milieubescherming

Leefmilieu
Overheidsuitgaven voor milieubescherming

De overheidsuitgaven voor milieubescherming bedroegen in 2015 3,57 miljard euro. Dat is een daling met ruim 200 miljoen euro ten opzichte van 2014. De lagere overheden geven meer uit dan de Gemeenschappen en Gewesten, die op hun beurt meer uitgeven dan de federale overheid. De piek van de overheidsuitgaven is te situeren in het jaar 2012.