Oproep tot kandidaatstelling voor de Europese Master in officiële statistieken (EMOS)

Werk & Opleiding
Oproep tot kandidaatstelling voor de Europese Master in officiële statistieken (EMOS)

De derde oproep tot kandidaatstelling voor nieuwe universiteiten uit de EU-lidstaten, de EVA-landen en de kandidaat-lidstaten van de EU om zich aan te sluiten bij het netwerk van de Europese Master in officiële statistieken (EMOS) is nu gepubliceerd en zal op 30 juni 2018 worden afgesloten.

EMOS steunt op geaccrediteerde masterprogramma’s die onder de noemer EMOS op nationaal vlak leeruitkomsten afleveren bedoeld om studenten vertrouwd te maken met het systeem van officiële statistieken, productiemodellen, statistische methoden en verspreiding. De programma’s werken ook actief samen met de nationale instituten voor de statistiek of met andere producenten van officiële statistieken bij het bepalen van relevante onderwerpen voor masterscripties en stages op het gebied van officiële statistieken. In België biedt op dit ogenblik één universiteit, de KULeuven, een EMOS-opleiding aan. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met Statbel, de Nationale Bank van België en het CBS (Nederland).

Deze derde oproep tot kandidaatstelling benadrukt het belang zich aan te passen aan het snel veranderende landschap, gaande van de productie van officiële statistieken op basis van steekproeftrekking tot het integreren van verschillende soorten gegevensbronnen. Universiteiten die zich wensen aan te sluiten bij de 23 al met het EMOS-label voorziene masterprogramma’s in 15 landen kunnen vóór 30 juni 2018 hun kandidatuur indienen, samen met alle relevante documenten zoals beschreven in de oproep tot kandidaatstelling van EMOS, in de kandidatengids en op het aanvraagformulier, die te vinden zijn op https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/emos_en.

Contact : estat-emos@ec.europa.eu