Ons gemoed lijdt onder onze financiële situatie

Huishoudens
Ons gemoed lijdt onder onze financiële situatie

17 oktober 2019 : Internationale dag voor de uitroeiing van armoede

Vandaag publiceert Statbel, het Belgische statistiekbureau, de resultaten uit de speciale module omtrent welzijn van de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC). Dit zijn de conclusies:

  • De Belgen rapporteren in 2018 een gemiddelde score voor levenstevredenheid van 7,6 op 10.
  • Voor tevredenheid met de financiële situatie wordt een gemiddelde van 7,0 gegeven.
  • Hetzelfde gemiddelde van 7,0 geldt voor de tevredenheid met de tijd die men kan besteden aan zaken die men graag doet.
  • Voor jobtevredenheid ligt het gemiddelde op 7,5.
  • De tevredenheid met persoonlijke relaties met vrienden, kennissen, collega’s, … krijgt een gemiddelde van 7,9 op 10.
  • Deze resultaten liggen helemaal in de lijn van die van de vorige meting in 2013. De meest recente cijfers op Europees niveau dateren van 2013 en tonen dat België zich samen met onze buurlanden bij de subtop situeert, na de Scandinaviërs.

De resultaten van de EU-SILC enquête tonen echter grote verschillen in welzijn naar gelang de financiële situatie van de Belgen. Belgen die geen monetair armoederisico lopen, voelen zich duidelijk beter in hun vel dan zij die zich wel in een financieel précaire situatie bevinden.

13,1% van de Belgen die geen risico loopt op monetaire armoede rapporteert een (zeer) hoge mate van sociale uitsluiting, terwijl dat bij de individuen die wel dit armoederisico lopen oploopt tot 23,6%. Meer dan 80% van die laatste groep kan wel op een sociaal netwerk van vrienden, kennissen of buren terugvallen om zowel materiële als niet-materiële hulp te vragen (tegenover meer dan 90% van de eerste groep). Daarbij komt eveneens dat 14,1% van de personen met een armoederisico zich meestal of altijd eenzaam voelt, terwijl dat 5,1% is bij de Belgen die geen risico op monetaire armoede lopen.

Ook de emotionele gemoedstoestand verschilt tussen de Belgen met en zonder armoederisico. Zo voelt 20,7% van de individuen met armoederisico zich meestal of altijd zeer nerveus, in vergelijking met 14,1% van de Belgen zonder armoederisico. Voor neerslachtige gevoelens zijn de percentages lager, maar de kloof blijft: 11,7% van de personen in een financieel précaire situatie voelt zich meestal of altijd neerslachtig, tegenover 4,7% van de Belgen die het financieel beter hebben. Hetzelfde geldt voor zich rustig en vreedzaam voelen (51,5% meestal of altijd voor diegene met armoederisico tegenover 65,0% voor diegene zonder armoederisico) en zich down of gedeprimeerd voelen (14,4% meestal of altijd voor diegene met armoederisico tegenover 5,7% voor diegene zonder armoederisico).

Wanneer de vraag wordt gesteld hoe vaak men zich gelukkig voelt, antwoordt 80,2% van de Belgen zonder armoederisico dat dit meestal of altijd het geval is. Voor zij die het financieel minder goed hebben, is dit slechts 55,8%.