Omzetindexen in de industrie augustus 2017

Conjunctuurindicatoren
Omzetindexen in de industrie augustus 2017

De trend van de omzet van de winning van delfstoffen en de industrie vertoont in augustus 2017 een stijging van 1,0 % ten opzichte van juli 2017 en een stijging van 10,8 % ten opzichte van augustus 2016.

De resultaten werden berekend op basis van de PRODCOM- enquête