Omzet in de dienstensector (volgens btw)

Conjunctuurindicatoren
Omzet in de dienstensector (volgens btw)

Deze tabel geeft de indexcijfers van de omzet weer in een aantal door Eurostat gespecifieerde sectoren: de groothandel en een aantal diensten zoals vervoer, horeca, ICT, reclame en marktonderzoek. De sectoren zijn ingedeeld volgende de NACE-nomenclatuur van 2008 en de specificaties van Eurostat. Daardoor zijn er voor bepaalde codes ook indexcijfers beschikbaar op een meer gedetailleerd niveau (b.v. G46) en worden andere codes samen genomen (b.v. M69 en M702). De indexcijfers per jaar laten toe om een overzicht te bekomen van de evolutie van de omzet van een bepaalde sector in de voorbije jaren. Het referentiejaar is 2015. De indexcijfers per trimester geven de evolutie weer binnen een bepaald jaar en kunnen ook gebruikt worden om jaar op jaar vergelijkingen te doen van een bepaald trimester. Op die manier laten ze toe om conjunctuuromslagen op te sporen. De indexcijfers die getoond worden zijn bruto-indexen, maar de gebruiker kan zelf een tabel samenstellen met ook seizoensgezuiverde indexen en de trend. De laatste 2 jaar moeten steeds als voorlopig worden beschouwd en kunnen nog herzien worden ten gevolge van laattijdige en/of afwijkende btw-aangiften.

De omzet is het sterkst gestegen in het eerste kwartaal van 2018, ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor, in de IT-sector (“J62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten “ en “J63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie”), bij de postdiensten (“H53 Posterijen en koeriers”) en in de sector “M74 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten”.